Home | Over BBV | Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de businessclub bestaat uit 6 personen en vormt de brug tussen de leden van de businessclub en de v.v. Best Vooruit.Het bestuur van de businessclub probeert de kwaliteit van de businessclub te bewaken en te verbeteren en daarom komt het voltallige bestuur minimaal 1 keer per kwartaal bij elkaar om tussentijds het beleid te evalueren en daar waar nodig aan te passen.

Hans Toebes

Voorzitter

Jos Verkley

Penningmeester

Marcel van Kessel

Secretaris

Marco van Heeswijk

Bestuurslid

Theo Aaldering

Bestuurslid

Christian van Asten

Bestuurslid